uTorrent Plus

بارگیری uTorrent Plus برای Windows

  • سازگار با سیستم عامل شما
  • نسخه کاملاً پولی
  • در فارسی
نسخه:
3.1

بارگیری uTorrent Plus

بارگیریبرای Windows

وقتی روی بارگیری کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.
  • نسخه آزمایشی uTorrent Plus وجود ندارد - دکمه دانلود شما را به یک صفحه که در آن شما می توانید این برنامه را خریداری کنید.
  • اگر برای بارگیری با هرگونه مشکلی برخورد کردید، لطفاً .

نکته‌ها: نسخه آزمایشی uTorrent Plus وجود ندارد - دکمه دانلود شما را به یک صفحه که در آن شما می توانید این برنامه را خریداری کنید.